0

Katti Borré Disclosure

Katti Borré Disclosure

Empty harbour (New York City) That moment when all the ships are out

Een droom die werkelijkheid wordt Sommige mensen weten al van kindsbeen af wat ze later willen worden. Zo was ik ook. Nog voor ik voor het eerst op de schoolbanken zat, raakte ik enorm gefascineerd door het geklik en geflits van camera’s en vond de job van fotograaf toen al het ‘allermooiste’ beroep dat er bestond. Op mijn zesde kreeg ik voor mijn eerste communie een klein fototoestelletje. Echt een niemendalletje, waarmee ik soms verrassend mooie foto’s wist te maken. Ik ontpopte me als een enthousiaste en heel productieve fotografe in spe. Mijn ouders moesten mij eerder intomen dan motiveren om foto’s te nemen. Tot mijn grote frustratie werd het aantal ‘dure’ filmrolletjes dat ik kreeg, zelfs gerantsoeneerd. De passie bleef echter en vanaf mijn twaalfde genoot ik het vertrouwen om de meeste familie- en vakantiefoto’s te nemen. Ik wilde dus graag fotografe worden, in het spoor van mijn talloze voorbeelden. Maar de realiteit stemde niet overeen met mijn jeugddromen. Ik kom nog uit het tijdperk waarin creatieve activiteiten zoals fotografie, kunst, dans of muziek voor de ouders enkel tot de hobbysfeer behoorden. Je mocht je erin uitleven, er goed in zijn, maar er zeker nooit je beroep van maken. Dus koos ik voor een ‘serieus’ universitair diploma en belandde zo op de rechtencampus. Fotografie werd voor een hele tijd in het hobbyhoekje geduwd. Tot ik met mijn gezin naar Argentinië verhuisde. Ik had er veel tijd vrij en kreeg zo de kans om te studeren. De studiekeuze lag voor de hand… fotografie. Carpe Diem! Het is fijn dat ultieme dromen soms werkelijkheid worden. Het leven reikt je op tijd en stond de nodige kansen en omstandigheden aan om uiteindelijk toch je grote doel te bereiken. In mijn geval heeft de verhuis naar Argentinië mijn passie voor fotografie nieuw leven ingeblazen. 6

A dream come true Some people know what they want to be, long before they become adults. I was like that. Even before I started primary school, I had a huge fascination for the clicks and flashes of cameras and thought being a photographer must be the “most wonderful” job in the world. When I had my first Communion at the age of six, I was given my first small camera. A cheap little thing, but I was able to take some surprisingly good photos with it. I was an “enthusiastic” and very “productive” young photographer. This enthusiasm was met with resistance from my parents, and they were inclined to limit the amount of film rolls I got. However, the passion remained and when I was 12, I was entrusted with the task of taking family photos and holiday snaps. I clearly wanted to become a photographer and follow in the footsteps of my role models. But the reality didn’t seem compatible with my dreams. I grew up at a time when parents considered creative activities such as photography, art, dance or music to be nothing more than hobbies. One could be passionate and even excel in these activities, but one could never make a career out of it. And so I went for a “serious university degree” and ended up in Law school. Photography was just a hobby for a long time, until my family and I moved to Argentina. I had plenty of free time and therefore took the opportunity to study. The subject was obvious… photography. Carpe Diem! Dreams can sometimes come true. In due course, life and circumstances provide the right conditions to enable you to achieve your goal in the end. For me, the move to Argentina gave my passion for photography a second chance. 7

Fotografie Als mensen je regelmatig zien rondlopen met je camera’s in de hand, zijn ze benieuwd. Ze willen graag weten waarom fotografie zo belangrijk is voor jou. Ik denk daar altijd eens over na, want het antwoord verschilt naargelang de dag, en het moment waarop die vraag mij wordt gesteld. Fotografie is zo bepalend in mijn leven dat het gevoel onmogelijk in een zin of een woord vertaald kan worden. Fotografie is… Een moment Onbewaakt en onverwacht Het oog dat ziet Wat voor anderen onzichtbaar blijft Het is een taal Door de fotograaf bedacht Photography When people regularly see you walking around with cameras in your hand, they become curious and want to know why photography is so important to you. I always have to think carefully about how to answer because my reply can change depending on the day and time I’m asked the question. Photography shapes my life so much that it is impossible to translate that feeling into a word or sentence. No title (Tuscany) Rain shower during golden hour 9 Photography is… A moment Unguarded and unexpected The eye that sees What is invisible to others It is a language Invented by the photographer

Fotografie is… Een gevoel Een ontdekking Een expressie in kleur en beeld Het is… Verwondering Bewondering Beheersing Plezier Humor Verdriet Fotografie is vormend en biedt de mogelijkheid om Te experimenteren Af te wegen Te durven door het zichtbare heen te kijken Te relativeren Karakter en persoonlijkheid te kweken De nodige tijd te nemen voor reflectie Geduld te oefenen Jezelf te ontplooien En zo volwassen te worden Photography is… A feeling A discovery An expression in colour and image It is… Amazement Admiration Mastery Pleasure Humour Sorrow Photography is defining and provides the opportunity To experiment To consider To dare see the invisible To give perspective To build character and personality To take the time needed for reflection To develop patience To gain enlightenment And to reach maturity 10

Fotografie is het gevecht van tegenpolen, het huwelijk tussen Twijfel en zelfzekerheid Rust en onrust Stilte en chaos Dankbaarheid en frustratie Afwijzing en bevestiging Ingetogenheid en enthousiasme Eenzaamheid en nood aan groepsgevoel Een lach en een traan Fotografie is een tekening van je ziel, je eigen perceptie vertaald zien in Kleuren Schaduwen Hoeken Lijnen Contrasten Fotografie is De ultieme vrijheid, mijn ultieme vrijheid… Photography is a tumultuous marriage between Doubt and self-confidence Calm and turbulence Silence and chaos Gratitude and frustration Rejection and confirmation Modesty and enthusiasm Photography is an image of your soul; a translation of your perception into Colours Shadows Angles Lines Contrasts Loneliness and the need for acceptance Laughter and tears Photography is Ultimate freedom, my ultimate freedom… 11

Powerless (Cotentin) When the storm takes over Into the sea (Cotentin) When life is not what it seems

1 Publizr

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
Home


You need flash player to view this online publication