2

Wanneer deze BAST verschijnt, zitten we bijna allemaal thuis. We zijn bezorgd om elkaar en om onszelf. Wat we meemaken is iets ongewoons en we proberen ons zo goed en zo kwaad als het kan aan de nieuwe situatie aan te passen. We leren nu van op een afstand. En we leren veel. We proberen onze leerlingen zo goed mogelijk te bereiken. Wij hopen dat jullie het thuis blijven en thuis leren goed aanpakken. Het eerste jaar van de hervorming van ons onderwijs loopt ten einde. Er wordt hard gewerkt door veel collega’s en onze voorbereiding vorig schooljaar heeft geloond. We hadden een mooie tentoonstelling van de verkennende projecten. We evalueerden de projecten en beslisten ze te herhalen. Ook onze aanpak van de persoonlijke leertijd is voor herhaling vatbaar. In de loop van het schooljaar hebben we onze aanpak bijgestuurd met betrekking tot de planning, samenstelling van de groepen en de uitbreiding van de wifi voor het gebruik van de chromebooks. Om de nieuwe clustervakken nog meer vorm te geven hebben we in de loop van het schooljaar hulp gekregen van de pedagogische begeleiding. We bereiden ons tijdens dit schooljaar voor op ons tweede jaar. Op basis van de reacties van onze eerstejaars hebben we onze keuzemogelijkheden voor de basisopties uit de domeinen Economie en Organisatie, Mens en Maatschappij en Kunst en Creatie vastgelegd. Wij vragen aan onze leerlingen om organisatorische redenen om hun keuzes bekend te maken tegen eind mei. De nieuwe leerlingen van het eerste jaar in ’20-’21 zullen voor het eerst digitaal moeten inschrijven. Dit hebben we afgesproken met de scholen uit ons LOP-gebied (Sint-NiklaasStekene - Temse - Beveren – Kruibeke). Meer info hierover vind je in de brochure over het Centraal Aanmeldingsregister (CAR) op onze website portusberkenboom.be. Omdat onze info-avond voor de nieuwe eerstejaars niet kon doorgaan, hebben we infoavond infofilmpje gemaakt die je vindt op onze website. Om aan te melden (of in te schrijven) klik je door naar inschrijven in het eerste jaar of rechtstreeks via de link www. naarhetsecundair.be De schoolraad kwam in januari voor de tweede keer samen. Het was een boeiend gesprek met alle participanten. Samen met leerlingen, ouders, leraren, directie en leden van de lokale gemeenschap evalueerden wij onder andere de start van de hervorming in het eerste jaar en onze aanpak van de laatkomers. Er werden afspraken gemaakt over de opvolging van de reflectiegesprekken met de leerlingenraad. De volgende keer bespreken we alvast het schoolreglement en bekijken we de schoolkosten. Tot slot reiken we graag nog enkele hulplijnen aan voor hen die zich tijdens deze moeilijke weken niet zo goed in hun vel voelen of de digitale overrompeling niet zo makkelijk de baas kunnen: • gratis chatten met het CLB kan via [email protected] • gratis en anoniem bellen naar Awel kan op het nummer 102 (tussen 16u en 22u) • mailen naar Awel kan via [email protected] • Meer info vind je op clbchat.be en awel.be Ik wens jullie veel lees- en kijkplezier. Hou het veilig en zorg goed voor elkaar. > Meer foto’s van de tentoonstelling van de verkennende projecten vind je op p. 12 02 Elisabeth D’hollander Directeur Voorwoord

3 Publizr Home


You need flash player to view this online publication