0

PORTUS berkenboom Het Latijnse woord Portus, betekent ‘haven’. Een haven is het kloppende hart van de maatschappij. In een haven treffen mensen elkaar en is er veel verscheidenheid. Reizigers vertrekken vanuit de haven, gepakt en gezakt met de nodige bagage, op ontdekking, op zoek naar nieuwe oorden. Als PORTUS berkenboom willen wij zo’n haven zijn voor onze leerlingen. Wij willen op de eerste plaats bescherming en verbondenheid bieden, een ‘veilige haven’ zijn, waar mensen zich ‘thuis’ of veilig kunnen voelen. Wij willen iedereen gastvrij onthalen en de ontmoeting stimuleren. Daarnaast wil onze school een haven zijn die in open lucht ligt. Wij willen openstaan voor de tendensen in de maatschappij. Wij willen onze leerlingen hedendaags onderwijs aanbieden, hen begeleiden in hun groei naar volwassenheid, hun talenten helpen ontdekken en verder ontwikkelen. De kwaliteitsvolle hervorming van het secundair onderwijs is een van onze prioriteiten. In deze infobundel vind je de weerslag van onze plannen voor volgend schooljaar. Dit wil zeggen dat de eerste graad sinds dit jaar volledig vernieuwd is. In de tweede en de derde graad zijn de studierichtingen en lessentabellen onveranderd gebleven. De naam van onze school is tweedelig: PORTUS berkenboom. Hiermee willen wij ons respect tonen voor wat geweest is. Wij blijven het belangrijk vinden dat wij tot de grote groep van de berkenboomscholen horen. De traditie van Berkenboom ligt ons nauw aan het hart. Elisabeth D’hollander Directeur Kalkstraat 26 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 760 41 00 [email protected] www.portusberkenboom.be

KSO KSO 6e Architecturale vorming 5e Architecturale en binnenhuiskunst Toegepaste beeldende kunst Creatie en mode Schoonheidsverzorging KSO TSO TSO 4e 3e Beeldende en architecturale vorming Beeldende en architecturale kunsten Creatie en mode Bio-esthetiek 2e 1e kunst en creatie accent creatie en mode kunst en creatie accent artistieke vorming kunst en creatie accent accent STE(A)M 1e leerjaar A maatschappij en welzijn accent wellness en lifestyle Kalkstraat 26 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 760 41 00 [email protected] www.portusberkenboom.be eerste graad 12-14 jarige tweede graad 14-16 jarige derde graad 16-18 jarige

EERSTE GRAAD A-STROOM Jouw persoonlijke groei is onze topprioriteit. Een team enthousiaste leraren willen samen met jou op zoek naar de beste versie van jezelf. Wat zijn jouw talenten, waar liggen je interesses? Zijn creatieve oplossingen bedenken echt je ding? Ben jij ondernemend? Zit creëren er bij jou ingebakken? Dit samen ontdekken, is de sleutel voor jouw persoonlijke groei. Start je in de A-stroom… en creëer je graag mooie dingen waarvoor ook wiskunde en engineering nodig zijn, dan kom je in de basisoptie STE(A)M zeker aan je trekken. Je leert er ook verbanden leggen tussen kunst en wetenschap. Ook bij de basisopties artistieke kunsten, creatie & mode en wellness & lifestyle ligt de klemtoon op creativiteitsontwikkeling. Een belangrijke vaardigheid voor de 21e eeuw. In 1A kan je al even proeven of je interesse hebt voor één van deze basisopties. Uit de verkennende projecten kies je er twee om te proeven, te proberen en al doende te ontdekken waar je goed in bent en wat je fijn vindt om te doen. In 2A kies je voor één van de basisopties die je al dan niet leerde kennen tijdens de verkennende projecten van het eerste jaar. In de lesuren basisvorming krijg je naast Nederlands, Frans en wiskunde nu ook reeds Engels en word je in het nieuwe vak Mens & Samenleving voorbereid op het ‘echte’ leven. De steeds groter wordende uitdagingen in deze echte wereld vragen om vakoverstijgende vaardigheden die in het vak Natuur, Ruimte & Techniek intensief worden aangeleerd en ingeoefend. In de 2 lesuren Artistieke vorming maak je kennis met verschillende artistieke vormen zoals beeld, muziek, dans en drama en wordt jouw creatief denken extra uitgedaagd. Omdat je persoonlijke groei onze topprioriteit is, word je tijdens de persoonlijke leertijd uitgedaagd op jouw niveau. Heb je de basisleerstof onder de knie dan ben jij immers toe aan een extra uitdaging. Vlot het voor een bepaald onderdeel nog niet zoals gehoopt, dan is remediëring aangewezen. In deze persoonlijke leertijd bepaal je zelf voor een stukje mee waar jouw prioriteit ligt. Zo neem je je leerproces in eigen handen. Boeiend toch? Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Lichamelijke opvoeding Mens en samenleving Nederlands Wiskunde Artistieke vorming Natuur, ruimte en techniek Persoonlijke leertijd Verkennende projecten Basisopties - kunst en creatie, accent creatie en mode - kunst en creatie, accent artistieke vorming - kunst en creatie, accent STE(A)M - maatschappij en welzijn, accent wellness en lifestyle 1 A 1 3 1 2 2 2 4 4 2 6 3 2 - 2 A 2 3 2 2 2 - 4 4 2 4 2 - 5 32 32

BEELDENDE EN ARCHITECTURALE VORMING (2e graad) ARCHITECTURALE VORMING (3e graad) Ben je nieuwsgierig naar architectuur, kunst en vormgeving? Bezit je een goed ruimtelijk inzicht? Ben je sterk in wiskunde en wetenschappen? Voel je je aangetrokken tot het vormelijke en architecturale in je leefomgeving en in de natuur? Je combineert in de richting Architecturale vorming een sterke theoretische vorming met een artistieke vorming. De algemene theoretische vorming legt het accent op wiskunde en wetenschappen. Vanuit de artistieke invulling leer je de architecturale ruimte benaderen en beleven als een waardevol cultureel object en dit te koppelen aan een inhoudelijke benadering. De nadruk op algemene vakken en theorie is sterker dan in andere richtingen. JOUW TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN Deze studierichting is een doorstroomrichting die rechtstreeks voorbereidt op hoger onderwijs. Binnen het studiegebied architectuur zijn o.a. volgende masteropleidingen aansluitend: architectuur, ingenieurswetenschappen: architectuur, interieurarchitectuur, kunstwetenschappen, productdesign, productontwikkeling en industriële vormgeving. Aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn o.m. toegepaste architectuur, interieurvormgeving, landschap- en tuinarchitectuur, landmeten en bouw. Door het algemeen vormend karakter staat nog een waaier van andere master– of professionele bacheloropleidingen voor je open. TOELATINGSVOORWAARDEN EN GETUIGSCHRIFTEN Tweede graad: tweede leerjaar van de eerste graad met vrucht beëindigd hebben. Aan het einde van de tweede graad: getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs. Derde graad: tweede graad van het secundair onderwijs ASO, TSO of KSO met vrucht beëindigd hebben. Bij voorkeur volgde je een richting met een stevige wiskundige, wetenschappelijke en taalkundige basis. Aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad: diploma secundair onderwijs. Kalkstraat 26 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 760 41 00 [email protected] www.portusberkenboom.be

TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD Vakken BEELDENDE EN ARCHITECTURALE VORMING 3e jaar Godsdienst Nederlands Frans Engels Natuurwetenschappen Wiskunde Aardrijkskunde Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Kunstgeschiedenis Beeldende & architecturale vorming 2 4 2 2 3 5 1 1 2 2 9 33 4e jaar 2 4 2 2 3 5 1 1 2 2 9 33 Vakken Godsdienst Nederlands Frans Engels Natuurwetenschappen Wiskunde Aardrijkskunde Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Kunstgeschiedenis Architecturale vorming + kunstinitiatie ARCHITECTURALE VORMING 5e jaar 2 4 2 2 3 6 2 2 2 9 34 In de tweede graad combineer je creativiteit met een stevige wiskundige, wetenschappelijke basis. Je ontdekt artistieke vakken als: Architecturale vorming Je leert alle methodes aan om architectuur te ontwerpen, voor te stellen en te onderbouwen. Je zet je eerste stapjes in de wereld van het ontwerp. Beeldende vorming Je leert je uitdrukken in verschillende materialen en technieken. Je leert stap voor stap de basis om een idee te vertalen naar vorm en kleur zowel vlak als ruimtelijk. Waarnemingstekenen Je leert je uitdrukken in verschillende materialen en technieken. Je leert stap voor stap de basis om een idee te vertalen naar vorm en kleur zowel vlak als ruimtelijk. Kunstinitiatie in BAV is een kunstvak met een algemeen vormend karakter en streeft naar een betrokkenheid en kritisch denken van de leerling naar zijn omgeving en andere kunstdisciplines . Via een ruim kader leert de leerling actief omgaan met andere culturen, kunstopvattingen en nieuwe ontwikkelingen die zijn of haar leefwereld verruimen en inspireren. Kunstgeschiedenis Je maakt stap voor stap kennis met de beeldtaal die je helpt om een kunstwerk en je eigen werk te ontleden. Je duikt de kunstgeschiedenis in bij de Venus van Willendorf in het derde jaar en in het vierde jaar ontmoet je de Barok bij de werken van Rubens. Je verkent de meesters van de Noordelijke Renaissance en de Barok in Antwerpen en in Gent. Waar mogelijk gaan we op weg om de originele kunstwerken in het museum te ontdekken. Hierna heb je een sterke basis om snel verbanden te leggen in de kunstgeschiedenis van de derde graad. Dit vak vormt een bron van inspiratie voor je eigen werk. 6e jaar 2 4 2 2 3 6 2 2 2 9 34 In de derde graad ontwerp je exterieur (volume), interieur (ruimte) en voorwerpen als uitdrukking van een persoonlijk antwoord op vooropgestelde of zelf geformuleerde eisen. De theoretische benadering en het belang om inzichtelijk en abstract met leerstof om te gaan groeit. In het laatste jaar toon je op een persoonlijke en zelfstandige manier je competenties binnen je studierichting in de geïntegreerde proef (GIP). Je artistieke talenten ontwikkel je in vakken als: Architectuuranalyse en ontwerp Je leert de architecturale ruimte benaderen en beleven als een waardevol cultureel object, als beeld en expressie, gekoppeld aan een inhoud. Je leert procesmatig te werken volgens deels of volledig opgelegde methoden. Waarneming, voorstelling en schetsen Je leert je ideeëngoed voor te stellen. Je leert een nieuwe taal om architectuur voor te stellen. Bouwkundig en wetenschappelijk tekenen Je leert zowel handmatig als digitaal plannen te tekenen. Dit met een onderbouw van materialen en constructieve kennis. Kunstinitiatie in AVO Een cognitief, sensitief en affectief referentiekader wordt jou aangeboden om je ontwerpmethodiek te onderbouwen. Kunstgeschiedenis Je verkent verder de beeldtaal om ook je eigen ontwerpen meer diepgang te geven. Je ontmoet fascinerende architectuur en kunstenaars uit het Classicisme, de Eiffeltoren en het danseresje van Degas kruisen je pad in het vijfde jaar. In het zesde jaar staan we stil bij de duizenden meesterwerken van Picasso en Matisse maar ook bij Le Corbusier en Rothko. We reizen richting Amsterdam, Rotterdam, Parijs en Praag... om de architectuurbeelden en schilderijen in hun habitat te ontdekken.

BEELDENDE EN ARCHITECTURALE KUNSTEN (2e graad) ARCHITECTURALE EN BINNENHUISKUNST (3e graad) Ben jij een creatieveling? Heb je gevoel voor ruimte, kleur, licht en vorm? Kan je ordelijk en nauwkeurig werken? Kriebelt het om met tekenpapier en materialen aan de slag te gaan en naast tekeningen ook maquettes te realiseren? Kom dan naar onze studierichting waar je kan groeien in een algemeen vormende en artistieke opleiding. In de tweede graad leer je op een beeldende en architecturale manier verschillende vormen van taal en communicatie ervaren. Je combineert in de studierichting Architecturale en binnenhuiskunst een brede algemene vorming met een artistieke vorming. Je krijgt een stevige theoretische basisvorming in de algemene vakken. Binnen de artistieke vorming leer je de ruimte aanvoelen en de kennis van woon- en leefcultuur koppelen aan creatieve, functionele ontwerpen voor interieur en exterieur. JOUW TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN De studierichting sluit aan op hoger onderwijs. Aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn: interieurvormgeving, binnenhuisarchitectuur, landschapsen tuinarchitectuur en toegepaste architectuur. Je kan starten in masteropleidingen als: architectuur, audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, conservatie & restauratie en productdesign. De studierichting sluit ook aan op andere opleidingen zoals pedagogisch hoger onderwijs. Je kan een Se-n-se opleiding volgen binnen de derde graad van het kunstsecundair onderwijs en je zo verder specialiseren in architecturale, audiovisuele, grafische, industriële of ruimtelijke vormgeving. TOELATINGSVOORWAARDEN EN GETUIGSCHRIFTEN Tweede graad: tweede leerjaar van de eerste graad met vrucht beëindigd hebben. Aan het einde van de tweede graad: getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs. Derde graad: tweede graad van het secundair onderwijs ASO, TSO of KSO met vrucht beëindigd hebben. Aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad: diploma secundair onderwijs. Kalkstraat 26 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 760 41 00 [email protected] www.portusberkenboom.be

TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD Vakken BEELDENDE EN ARCHITECTURALE KUNSTEN 3e jaar Godsdienst Nederlands Frans Engels Lichamelijke opvoeding Aardrijkskunde Geschiedenis Natuurwetenschappen Wiskunde Kunstgeschiedenis Beeldende vorming 2 4 2 2 2 1 1 2 3 2 12 33 4e jaar 2 4 2 2 2 1 1 2 3 2 12 33 In de tweede graad beeldende en architecturale kunsten verwerf je een stevige basisvorming in het belangrijk pakket algemene vakken. Deze tweede graad heeft een sterk oriënterend karakter. Op basis van je ervaringen en mogelijkheden kan je na deze tweede graad kiezen uit een aantal derde graden. Je ontdekt artistieke vakken als: Beeldende Kunsten 3D Je onderzoekt de mogelijkheden en technieken om 3D aan de slag te gaan. Je werkt vanuit boeiende inspiratiebronnen met opgelegde maar ook eigen ontwerpen: je boetseert met klei, je experimenteert met ijzerdraad en gaas, papier en karton, gips… Je onderzoekt hoe je kan assembleren, stapelen, wegnemen en toevoegen… Architecturale kunsten Je probeert binnen de opdrachten gericht documentatie te verzamelen. Je leert samen met de leerkracht de opdrachten te structureren tot een werkbaar geheel. Je ontwikkelt je tekenvaardigheid met tekeninstrumenten. Je ontwikkelt je ruimtelijk inzicht en je ruimtelijk bewustzijn onder de vorm van perspectieftekeningen en maquettes. Je maakt kennis met de brede wereld van de (binnenhuis)architectuur en je leert bewust te kijken naar de evoluties binnen deze kunstvorm. Je verwerft inzicht in schaal, maat, constructie en verhouding. Beeldende Kunst 2D Je onderzoekt de verschillende grafische technieken. Je maakt kennis met de droge tekentechnieken als potloden, kleurpotloden, pastels, oliepastels, houtskool, ... Je experimenteert met de natte technieken als aquarel, plakkaatverf, acrylverf, ... De begrippen lay-out, typografie, illustratie, kleurgebruik of lijnvoering worden deel van je beeldtaal. Waarneming Je wordt artistiek tekenvaardig, dit komt tot uiting via vlugen ontwerpschetsen. Je leert analytisch en abstract denken, een vaardigheid die de basis en inspiratie vormt voor elke vormgeving. Je leert beeldende begrippen, die je veelvuldig toepast. Kunstgeschiedenis Je maakt stap voor stap kennis met de beeldtaal die je helpt om een kunstwerk en je eigen werk te ontleden. Je duikt de kunstgeschiedenis in bij de Venus van Willendorf in het derde jaar en in het vierde jaar ontmoet je de Barok bij de werken van Rubens. Hierna heb je een sterke basis om snel verbanden te leggen in de kunstgeschiedenis van de derde graad. Dit vak vormt een bron van inspiratie voor je eigen werk. Vakken ARCHITECTURALE EN BINNENHUISKUNST 5e jaar Godsdienst Nederlands Frans Engels Lichamelijke opvoeding Aardrijkskunde Geschiedenis Natuurwetenschappen Wiskunde Kunstgeschiedenis Waarnemingstekenen Architecturale en binnenhuiskunst 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 13 34 6e jaar 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 13 34 In de derde graad ondersteunt de algemene theoretische vorming de artistieke component. Het stevig pakket algemene vakken garandeert de doorstroming naar het hoger onderwijs. In het laatste jaar toon je op een persoonlijke en zelfstandige manier je competenties binnen je studierichting in de geïntegreerde proef (GIP). Je kennis van woon- en leefcultuur ontwikkel je in artistieke vakken als: Kunst en Cultuur Je legt relaties tussen een ruimtelijk concept en de artistieke, economische, maatschappelijke en sociale context. Je ontdekt de omgeving en haar historisch context en ziet haar functionele en spirituele waarde(n). Ontwerp In combinatie met jouw verbeeldingskracht en voorstellingsvermogen kom je tot creatieve concepten. Je groeit in creatieprocessen en werken vanuit ontwerpstrategieën. Technologie Je wordt vertrouwd gemaakt met vakterminologie en bouwkundige normen en conventies. Je verwerft inzicht in het bouwproces, de eigenschappen en de mogelijke toepassing van materialen. Waarneming en voorstelling Je bestudeert aan de hand van concrete opdrachten beeldelementen als ‘vorm’, ‘kleur’ en ‘ruimte’. Je leert de relatie tussen vormen en kleurelementen vast te stellen. Je voert opmetingen uit, tekent plannen in 2D en 3D en leert ze omzetten in een maquette. Je leert hier je werken zo goed mogelijk voor te stellen aan je potentiële opdrachtgever. Computertekenen Je leert met aangepaste software je ontwerp om te zetten naar virtueel bewandelbare projecten. Waarnemingstekenen Goede ideeën moeten nog steeds in eerste instantie vorm gegeven worden op papier. In dit ondersteunende vak oefen je perspectief van de waarneembare realiteit en de verbeelding. Je krijgt de kans met verschillende technieken en dragers je werk kracht bij te zetten. Het belang van standpunt en horizon komt uitgebreid aan bod. Kunstgeschiedenis Je verkent verder de beeldtaal om ook je eigen ontwerpen meer diepgang te geven. Je ontmoet fascinerende architectuur en kunstenaars uit het Classicisme, de Eiffeltoren en het danseresje van Degas kruisen je pad in het vijfde jaar. In het zesde jaar staan we stil bij de duizenden meesterwerken van Picasso en Matisse maar ook bij Le Corbusier en Rothko. We reizen richting Amsterdam, Rotterdam, Parijs en Praag... om de architectuurbeelden en schilderijen in hun habitat te ontdekken.

BEELDENDE EN ARCHITECTURALE KUNSTEN (2e graad) TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST (3e graad) Ben je creatief, origineel en nieuwsgierig naar verschillende kunstvormen? Stel je je eigen denk- en gevoelswereld ook visueel voor? Ontdek je graag verschillende technieken om je creatief uit te drukken? Wil je groeien in een algemeen vormende en artistieke opleiding? In de tweede graad leer je op een beeldende en architecturale manier verschillende vormen van taal en communicatie ervaren. Je combineert in de studierichting Toegepaste beeldende kunst (derde graad) theoretische inhouden aan je artistieke talent of interesse. De algemene vorming is breed en inhoudelijk sterk. Binnen de artistieke vorming leer je werken met uiteenlopende technieken en materialen. Je ontwikkelt zo gevoel voor vorm, kleur, contrast en perspectief en ontwikkelt je persoonlijke en kunstzinnige expressie. JOUW TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN De studierichting sluit aan op hoger onderwijs. Aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn: beeldende vormgeving, interieurvormgeving, landschaps- en tuinarchitectuur en toegepaste architectuur. Je kan starten in masteropleidingen als: architectuur, audiovisuele kunsten (fotografie, film, …), beeldende kunsten (grafisch ontwerp, juweelontwerp, textielontwerp, vrije kunsten …), conservatie en restauratie en productdesign. De studierichting sluit ook aan op andere opleidingen zoals pedagogisch hoger onderwijs. Je kan een Se-n-se opleiding volgen binnen de derde graad van het kunstsecundair onderwijs en je zo verder specialiseren in architecturale, audiovisuele, grafische, industriële of ruimtelijke vormgeving. TOELATINGSVOORWAARDEN EN GETUIGSCHRIFTEN Tweede graad: tweede leerjaar van de eerste graad met vrucht beëindigd hebben. Aan het einde van de tweede graad: getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs. Derde graad: tweede graad van het secundair onderwijs ASO, TSO of KSO met vrucht beëindigd hebben. Aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad: diploma secundair onderwijs. Kalkstraat 26 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 760 41 00 [email protected] www.portusberkenboom.be

TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD Vakken BEELDENDE EN ARCHITECTURALE KUNSTEN 3e jaar Godsdienst Nederlands Frans Engels Lichamelijke opvoeding Aardrijkskunde Geschiedenis Natuurwetenschappen Wiskunde Kunstgeschiedenis Beeldende vorming 2 4 2 2 2 1 1 2 3 2 12 33 4e jaar 2 4 2 2 2 1 1 2 3 2 12 33 In de tweede graad beeldende en architecturale kunsten verwerf je een stevige basisvorming in het belangrijk pakket algemene vakken. Deze tweede graad heeft een sterk oriënterend karakter. Op basis van je ervaringen en mogelijkheden kan je na deze tweede graad kiezen uit een aantal derde graden. Je ontdekt artistieke vakken als: Beeldende Kunsten 3D Je onderzoekt de mogelijkheden en technieken om 3D aan de slag te gaan. Je werkt vanuit boeiende inspiratiebronnen met opgelegde maar ook eigen ontwerpen: je boetseert met klei, je experimenteert met ijzerdraad en gaas, papier en karton, gips… Je onderzoekt hoe je kan assembleren, stapelen, wegnemen en toevoegen… Architecturale kunsten Je probeert binnen de opdrachten gericht documentatie te verzamelen. Je leert samen met de leerkracht de opdrachten te structureren tot een werkbaar geheel. Je ontwikkelt je tekenvaardigheid met tekeninstrumenten. Je ontwikkelt je ruimtelijk inzicht en je ruimtelijk bewustzijn onder de vorm van perspectieftekeningen en maquettes. Je maakt kennis met de brede wereld van de (binnenhuis)architectuur en je leert bewust te kijken naar de evoluties binnen deze kunstvorm. Je verwerft inzicht in schaal, maat, constructie en verhouding. Beeldende Kunst 2D Je onderzoekt de verschillende grafische technieken. Je maakt kennis met de droge tekentechnieken als potloden, kleurpotloden, pastels, oliepastels, houtskool, ... Je experimenteert met de natte technieken als aquarel, plakkaatverf, acrylverf, ... De begrippen lay-out, typografie, illustratie, kleurgebruik of lijnvoering worden deel van je beeldtaal. Waarneming Je wordt artistiek tekenvaardig, dit komt tot uiting via vlugen ontwerpschetsen. Je leert analytisch en abstract denken, een vaardigheid die de basis en inspiratie vormt voor elke vormgeving. Je leert beeldende begrippen, die je veelvuldig toepast. Kunstgeschiedenis Je maakt stap voor stap kennis met de beeldtaal die je helpt om een kunstwerk en je eigen werk te ontleden. Je duikt de kunstgeschiedenis in bij de Venus van Willendorf in het derde jaar en in het vierde jaar ontmoet je de Barok bij de werken van Rubens. Hierna heb je een sterke basis om snel verbanden te leggen in de kunstgeschiedenis van de derde graad. Dit vak vormt een bron van inspiratie voor je eigen werk. Vakken Godsdienst Nederlands Frans Engels Lichamelijke opvoeding Aardrijkskunde Geschiedenis Natuurwetenschappen Wiskunde Kunstgeschiedenis Toegepaste beeldende kunst + Kunstinitiatie TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST 5e jaar 2 3 2 2 2 2 1 3 2 15 34 6e jaar 2 3 2 2 2 2 1 3 2 15 34 In de derde graad Toegepaste beeldende kunst ondersteunt de algemene theoretische vorming de artistieke component. Het stevig pakket algemene vakken is in evenwicht met de kunstgerichte vakken om een vlotte doorstroming naar het hoger onderwijs te garanderen. In het laatste jaar toon je op een persoonlijke en zelfstandige manier je competenties binnen je studierichting in de geïntegreerde proef (GIP). Je artistieke vorming ontwikkel je in vakken als: Kunstinitiatie Je ontdekt verbanden tussen het kunst- en het wereldgebeuren. Je ontwikkelt een gevoels- en denkwereld vanuit het ontleden van kunstwerken. Beeldende vorming Elke opdracht heeft een toegepast karakter d.w.z. dat ze niet vrijblijvend is maar moet voldoen aan bepaalde vooropgestelde voorwaarden, in elke opdrachten primeert creativiteit. Je leert tweedimensionaal werken met tekentechnieken en schildertechnieken op verschillende dragers. Je oefent driedimensionaal en ruimtelijk werk. Textiele Kunsten Hierbij leer je de verschillende mogelijkheden van textiele materialen onderzoeken in functie van creatieve opdrachten. Waarneming Je oefent het tekenen naar waarneming en toont artistieke tekenvaardigheid in vlug- en ontwerpschetsen. Je werkt op kleine en grote formaten, in gedetailleerde tekentechnieken en snelle schildertechnieken. Je ontwikkelt analytisch en abstract denken. Grafische vormgeving Je koppelt het creatieve aspect aan de wensen van een opdrachtgever. Je verzorgt de compositie en de lay-out op een esthetische wijze. Je maakt gebruik van beeldende middelen om illustraties te ontwerpen en uit te werken. Je oefent het gebruik van diverse digitale grafische pakketten als photoshop of illustrator. Kunstgeschiedenis Je verkent verder de beeldtaal om ook je eigen ontwerpen meer diepgang te geven. Je ontmoet fascinerende architectuur en kunstenaars uit het Classicisme, de Eiffeltoren en het danseresje van Degas kruisen je pad in het vijfde jaar. In het zesde jaar staan we stil bij de duizenden meesterwerken van Picasso en Matisse maar ook bij Le Corbusier en Rothko. We reizen richting Amsterdam, Rotterdam, Parijs en Praag... om de architectuurbeelden en schilderijen in hun habitat te ontdekken. Vele andere kunstenaars en ontwerpers geven zo mee vorm aan je eigen afstudeerproject.

CREATIE EN MODE (2e en 3e graad) Ben jij een creatieve geest met een voorliefde voor mode? Hou jij van creëren in de breedste zin van het woord? Wil je ontdekken en onderzoeken hoe je met verschillende materialen en technieken tot authentieke ‘out of the box’ creaties kan komen? Ben je bovendien ambitieus om een nieuwe beeldtaal te ontwikkelen. Kan je zelfstandig werken en sta je open voor zelfreflectie? Dan is deze richting iets voor jou. Met creativiteit, ambitie en leergierigheid nemen we je mee om de weg te bewandelen die een textiele creatie aflegt van ontwerp tot item in je kleerkast of op de catwalk. Je interesse in mode, kunst, cultuur, natuur, technieken, materialen, kleuren, trends, media-impulsen, ... kan dienen als inspiratiebron om originele (authentieke) creaties te ontwikkelen en uit te werken. Het experimenteren met vormen, materialen en technieken staan centraal in het creatieve denk- en doeproces. Van jouw 2 of 3D ontwerpen maak je productieklare patronen om de creaties uit te voeren tot prototypes in diverse materialen. Daarnaast krijg je een stevige theoretische vorming. JOUW TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN De studierichting sluit aan op hoger onderwijs. Aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn: modetechnologie of pedagogisch hoger onderwijs: secundair mode. Aansluitende masteropleidingen zijn: beeldende kunsten mode, theaterkostuum. Je kan een Se-n-se opleiding volgen binnen de derde graad van het technisch secundair onderwijs en je zo verder specialiseren in creatie-en patroonontwerpen of grafische en ruimtelijke vormgeving. Na het beëindigen van je secundair onderwijs kan je al starten als werknemer in verscheidene functies in een modebedrijf. TOELATINGSVOORWAARDEN EN GETUIGSCHRIFTEN Tweede graad: tweede leerjaar van de eerste graad met vrucht beëindigd hebben Aan het einde van de tweede graad: getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs. Derde graad: tweede graad van het secundair onderwijs ASO, TSO of KSO met vrucht beëindigd hebben. Aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad: diploma secundair onderwijs. Kalkstraat 26 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 760 41 00 [email protected] www.portusberkenboom.be

TWEEDE GRAAD CREATIE EN MODE DERDE GRAAD CREATIE EN MODE Vakken Godsdienst Nederlands Frans Engels Lichamelijke opvoeding Aardrijkskunde Geschiedenis Natuurwetenschappen Wiskunde Creatie, kostuum- en kunstgeschiedenis Sociale en communicatieve vaardigheden Vormgeving Praktijk technologie en organisatie 3e jaar 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 2 4 4 33 4e jaar 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 2 4 4 33 Vakken Godsdienst Nederlands Frans Engels Lichamelijke opvoeding Aardrijkskunde Geschiedenis Natuurwetenschappen Wiskunde Creatie, kostuum- en kunstgeschiedenis Materiaalonderzoek Marketing en distributie Vormgeving & computertekenen Praktijk technologie & organisatie Sociale en communicatieve vaardigheden In de tweede graad ‘creatie en mode’ verwerf je een stevige basisvorming in het belangrijk pakket ‘algemene vakken’. Tijdens specifieke vakken leer je in kleinere opdrachten hoe je originele en persoonlijke creaties in verschillende materialen en technieken kan ontwikkelen om zo tot een prototype te komen. Het is belangrijk dat je je aangesproken voelt door het creatieve, het vertalen van persoonlijke ideeën naar een modeconcept en dat je interesse hebt in diverse thema’s. Ontwerpen worden theoretische ontleed en je zal leren nadenken over de verschillende aspecten van de productcyclus. Binnen de lessen ‘Creatie’ wordt je creativiteit optimaal aangesproken. Je ontwikkelt waarnemingsvermogen en visueel geheugen. Dit om bij het vormgeven tot een authentiek ontwerp te komen. Het zoeken op vorm staat hier centraal. Ondanks de grote vrijheid die je krijgt moet je de ontwerpen kunnen vertalen in produceerbare en verkoopbare concepten. In de lessen ‘Vormgeving’ zet je het ontwerp om in een productierijp patroon. Ook hier staat het zoeken op vorm centraal. Je gebruikt het professioneel computerprogramma Gerber voor vormgeving en technisch tekenen. In de lessen ‘Praktijk’ analyseer je grondig het ontwerp en bestudeer je de manier van produceren. Je houdt rekening met prijs, kwaliteit, ergonomie, milieuvriendelijkheid en werkorganisatie. Dit opzoekwerk leidt tot de realisatie van prototypes. 5e jaar 2 2 2 2 2 2 1 3 5 1 1 5 5 1 34 6e jaar 2 2 2 2 2 2 3 5 1 1 6 5 1 34 In de derde graad ‘creatie en mode’ ondersteunt de algemeen theoretische vorming de creatief-modieuze component. Een stevig pakket ‘algemene vakken’ is in evenwicht met de creatieve- en modevakken om een vlotte doorstroming naar het hoger onderwijs te garanderen. In specifieke vakken leer je je eigen ideeën vertalen tot een nieuw modeconcept. Je zal voornamelijk werken met ruimere opdrachten waarbij veel aandacht gaat naar het oplossingsgericht en zelfsturend leren werken door gebruik te maken van een gestructureerd stappenplan. Je ontwikkelt verder je waarnemingsvermogen en visueel geheugen. Je doorloopt de verschillende stappen in de ontwikkeling van een ontwerp: van patroon tot prototype (proefmodel). Via een samenspel van marktonderzoek, patroontekenen, materiaalontleding en -verwerking, computer en werkorganisatie verdiep je je in de modewereld. Het eindresultaat leer je presenteren en ook zelf beoordelen. De lessen ‘Kostuum- en kunstgeschiedenis’ werken ondersteunend bij de lessen creatie. In de lessen ‘Creatie’ wordt je creativiteit optimaal aangesproken om tot een authentiek ontwerp te komen. In de lessen ‘Vormgeving’ maak je patronen en snijplannen. Jouw ontwerp zal de verschillende fasen van de modelontwikkeling doorlopen. Het technisch dossier leg je vast op de computer. Door vele praktische opdrachten leer je open staan voor nieuwe technieken en leer je inzicht verwerven in realisaties. Je analyseert ontwerpen, bestudeert de produceerbaarheid en de ergonomie bij het uitvoeren van het werk. Dit opzoek- en studiewerk leidt tot de realisatie van authentieke prototypes in de praktijklessen. De verworven kennis wordt in het zesde jaar getoetst aan de hand van een GIP (geïntegreerde proef). Voor deze jaaropdracht bedenk je rond een gekregen thema een concept, voer je een creatie uit en presenteer je je werk voor een jury.

BIO-ESTHETIEK (2e graad) SCHOONHEIDSVERZORGING (3e graad) Heb je oog en feeling voor een keurig uiterlijke verzorging? Heb je interesse in het menselijk lichaam, levensstijl en persoonlijkheid? Zeggen wetenschappen en schoonheidsverzorging je beiden wat? Wil je groeien in een algemeen vormende en creatief praktische opleiding? Je combineert in de studierichting Bio-esthetiek en Schoonheidsverzorging een ruime algemene basisvorming met een belangrijk accent op toegepaste wetenschappen aan specifieke technische kennis. Vanuit een professionele esthetische benadering train je een aantal technische en praktische vaardigheden en leer je werken met specifieke apparatuur in functie van een ruime waaier aan schoonheidsbehandelingen. JOUW TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN De studierichting sluit aan op hoger onderwijs. Aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn: careen vitaliteitsmanagement, wellness-en spamanagement, podologie, toegepaste gezondheidswetenschappen of pedagogisch hoger onderwijs. Er zijn geen aansluitende masteropleidingen. Je kan een Se-n-se opleiding volgen binnen de derde graad van het technisch secundair onderwijs en je zo verder specialiseren in esthetische lichaamsverzorging, grime, pedicure of als apotheek- of medisch- sociaal assistente. Na het beëindigen van je secundair onderwijs kan je ook starten als werknemer in een schoonheidsinstituut, in een cosmeticabedrijf of als vertegenwoordiger. Je kan je ook vestigen als zelfstandige schoonheidsspecialiste. TOELATINGSVOORWAARDEN EN GETUIGSCHRIFTEN Tweede graad: tweede leerjaar van de eerste graad met vrucht beëindigd hebben Aan het einde van de tweede graad: getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs. Derde graad: tweede graad van het secundair onderwijs ASO, TSO of KSO met vrucht beëindigd hebben. Aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad: diploma secundair onderwijs. Kalkstraat 26 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 760 41 00 [email protected] www.portusberkenboom.be

TWEEDE GRAAD BIO-ESTHETIEK DERDE GRAAD Vakken Godsdienst Lichamelijke opvoeding Nederlands Frans Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Stijlleer Plastische opvoeding Natuurwetenschappen Bio-esthetiek Gelaat Make-up Handarm Manicure vanaf 4e jaar Pedicure vanaf 4e jaar Vaktheorie Toegepaste anatomie Praktijk dameskappen 3e jaar 2 2 4 3 2 1 1 3 1 1 3 6 4e jaar 2 2 4 3 2 1 1 3 1 1 2 6 Vakken Godsdienst Lichamelijke opvoeding Nederlands Frans Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Stijlleer Plastische opvoeding Toegepaste wetenschappen Bio-esthetiek Hand/gelaat Make-up Pedicure Lichaam Stage in het 6e jaar 1 1 2 33 In de tweede graad bio-esthetiek verwerf je een stevige basisvorming in het pakket algemene vakken. Je ontdekt specifieke vakken als: Bio-esthetiek Je leert verschillende schoonheidsbehandelingen uitvoeren voor het verzorgen van het gelaat en de handen. Je leert de correcte technieken voor het aanbrengen van make-up. Vanaf het vierde jaar ontwikkel je de technieken voor een correcte voetverzorging in het onderdeel pedicure. Deze vaardigheden worden ingeoefend op medeleerlingen en modellen. Je leert bij deze praktische oefeningen ook steeds de noodzakelijke theoretische basis. Toegepaste anatomie Dit vak sluit aan met natuurwetenschappen. Je leert meer over de functie en het belang van de huid en het menselijk lichaam. Stijlleer Je ontdekt de samenhang tussen stijlen en modebeelden doorheen de geschiedenis en de huidige trends in een snel veranderende maatschappij. 1 2 2 33 In de derde graad schoonheidsverzorging ondersteunt de algemene theoretische vorming de creatieve en uitvoerende component. Het pakket algemene vakken met de nadruk op de wetenschappelijke vakken is in evenwicht met de praktijkgerichte technische vakken om een vlotte doorstroming naar het hoger onderwijs te garanderen. In het ondernemend project ontwikkel je de theoretische kennis voor de uitbating en het administratieve beheer van een salon en algemene socio-economische vaardigheden. In het laatste jaar toon je op een persoonlijke en zelfstandige manier je competenties binnen je studierichting in de geïntegreerde proef (GIP). Je specifieke vakgerichte vorming ontwikkel je in vakken als: Bio-esthetiek Je leert praktische vaardigheden om klanten te verwennen met een vakkundige gelaatsverzorging, pedicure, lichaamsverzorging, manicure, make-up, ... Je leert hierbij de producten en apparaten op een juiste en veilige manier te gebruiken en bij de behandeling van klanten rekening te houden met kenmerken van aandoeningen, huidtypes, zenuwstelsel, spierstelsel, ... Het inoefenen van de praktijk verloopt in de schoonheids-salons van de school met klantenwerking. Tijdens het laatste jaar loop je stage bij een schoonheidsspecialiste om praktijkervaring op te doen op de werkvloer. Toegepaste wetenschappen Je ontwikkelt een grondige kennis van de anatomie en de fysiologie van het menselijk lichaam. Je leert theoretische inzichten in de samenstelling en de functie van producten. Je ontdekt het verband dat tussen voedingsleer en schoonheidsverzorging bestaat. Je ontwikkelt de kennis over de werking van elektrische apparatuur in een schoonheidsinstituut. Ondernemend Project 34 2 34 SCHOONHEIDSVERZORGING 5e jaar 2 2 3 2 2 2 3 1 1 4 12 6e jaar 2 2 3 2 2 2 2 1 1 4 11

1 Publizr

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication